Cyberpesten

Pesten is (helaas) van alle tijden. Met de komst van de digitalisering is daar een nieuwe vorm bijgekomen: cyberpesten. Pesten via de digitale weg. Denk aan schelden op Facebook, nare berichten via What’sApp, het plaatsen van ongewenste foto’s en filmpjes op Instagram of Facebook, hacken van je account.

Bij online pesten is er geen real life contact. Het is dus heel makkelijk om vanaf je eigen computer/telefoon thuis een ander uit te schelden en te beledigen. Het slachtoffer ziet jou niet en jij ziet het slachtoffer niet. Maar wat als je thuis, in je veilige omgeving, al die scheldpartijen en bedreigingen naar je hoofd krijgt? Dat maakt digitaal pesten nou zo ingewikkeld.

Slim met media vindt dat er zowel thuis als op school regelmatig aandacht moet zijn over hoe kinderen zich online gedragen met aandacht voor online pesten in het bijzonder. Praat met kinderen over het effect van pesten en hoe zij zich zouden voelen als het hen overkomt. Actualiteiten rondom pesten zijn een goede kapstok voor het gesprek; gebruiken dus vinden wij.

Kijk voor meer informatie op:

www.pestweb.nl

www.stoppestennu.nl

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/aanpak-pesten-en-cyberpesten