VO-versie visiespel: Hoe moet dat er uitzien?

Voor de zomervakantie heeft een groep betrokken docenten van verschillende middelbare scholen zich gebogen over het visiespel Slim met media. Vanuit verschillende invalshoeken (van mentor tot afdelingsleider en van co-teacher zorg tot locatiedirecteur) beoordeelden zij of het visiespel ook een instrument kan zijn voor het voortgezet onderwijs. Liggen er mogelijkheden? En zo ja, hoe? In deze blog “praten” we jullie graag even bij over de eerste reacties, de denkrichtingen én horen we natuurlijk graag jullie aanvullende ideeën. Geïnteresseerde VO-scholen kunnen zich bovendien aanmelden voor de pilot.

Visiespel Slim met media
Het visiespel is momenteel beschikbaar in een versie voor het basisonderwijs en wordt gespeeld met een heel schoolteam. Het doel is om samen inzicht te krijgen in mediawijsheid ten aanzien van:

– Leerlingen: hoe ziet onze leerlijn mediawijsheid er uit?
– Leerkrachten: beschikken we over voldoende kennis en vaardigheden?
– Ouders: hoe betrekken en informeren we ouders via media?
– School: op welke wijze zetten we zelf media in?

Aan de hand van keuze- en dilemmakaarten gaat het team met elkaar in gesprek.

Afgelopen schooljaar ontving Slim met media de aanmoedigingsprijs van Mediawijzer.net voor haar visiespel.

vo-denksessie
3 vragen voor het VO
Voor het VO-panel lagen drie belangrijke vragen op tafel:

– In hoeverre zie je een versie voor het voortgezet onderwijs voor je?
– Wat zou de opbrengst moeten zijn?
– Met wie zou je het visiespel moeten/willen spelen?

Vraag 1: Zie je een versie voor je voor het VO?
Een unaniem “Ja”. Zowel uit de individuele beoordeling als uit de groepsdiscussie die volgde, werd al snel duidelijk dat iedereen een versie voor het voortgezet onderwijs voor zich ziet. “En ik denk dat de stap snel gemaakt is: veel keuze- en dilemmavragen kun je zo binnen een VO-team stellen”, aldus één van de docenten.

Vraag 2: Wat zou de opbrengst moeten zijn?
De belangrijkste opbrengst van een visiespel voor het VO is volgens het panel: meer inzicht in mediawijsheid. Dit omvat onder andere:

– Bewustwording vergroten bij docenten en andere collega’s
– Kennis over mediawijsheid op de eigen school vergroten
– Samen discussiëren en inzicht krijgen in elkaars mening
– Weten hoe we als school omgaan met dilemma’s
– Visie ontwikkelen op mediawijsheid
– Richtlijnen voor mediawijs handelen voor medewerkers en leerlingen
– Gedragen afspraken maken met/door medewerkers en leerlingen
– Dezelfde taal spreken

Vraag 3: Wie spelen het spel?
Het panel ziet verschillende mogelijkheden voor zich:

– Kernteams
– Mentoren
– Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)
– Speciale projectteams
– Afdelingsteams
– Tutoren
– Directie

Het varieert van het hele schoolteam tot alleen de mentoren of juist een speciaal projectteam. Men is het er over eens dat, met hoe meer mensen het gespeeld wordt des te groter de opbrengst zal zijn. “Wil je draagvlak, dan moet je het in verschillende teams spelen”. Het zou ook in etappes kunnen: eerst de mentoren en daarna andere teams.

Tip: betrek conciërges en andere OOP-ers er bij (zij zien vaak heel veel en weten wat er speelt).

Jouw ideeën?
Wat zou voor jouw school de belangrijkste opbrengst zijn? En met wie zou jij het spel dan willen spelen? Laat jouw reactie en/of aanvullende ideeën hieronder achter. 

Vervolgstappen & Pilot
Slim met media gebruikt de input van het panel voor de ontwikkeling van een bèta-versie van het VO-visiespel. Daarna spelen we het spel op een aantal pilotscholen. De lessen die we hieruit trekken, nemen we mee voor de definitieve versie. Ons streven is om de VO-versie van het visiespel in februari 2017 klaar te hebben.

Meedenken of meedoen?
Wil je meer weten, meedenken of mee doen aan de pilot? Laat het ons weten.