Wat hebben we gedaan?

  • Mediales “Hoe sociaal zijn sociale media” aan groepen 7 en 8 waarin leerlingen zelf aan de slag zijn gegaan met Prezi, Weebly en Storybird.
  • Ouder-kind-avond waar ouders hebben gekeken en geluisterd naar de presentatie van hun kinderen over mediawijsheid.

 

Reacties:

Er was bij ons op school behoefte aan een moment waarop we met leerlingen, ouders en school van gedachten konden wisselen over social media. We hebben als leerlingen, ouders en school met deze les en avond een basis gelegd voor mediawijze leerlingen en bewuste en beter toegeruste ouders en leerkrachten. Dat allemaal dankzij de kennis, werkvormen, eye-openers en tips van Slim met Media, Karin bedankt!

Erik Schutmaat, directeur Oranjeschool