Wat hebben we gedaan?

  • Op alle scholen van Stichting Tabijn spelen we het Slim met media Visiespel.

 

Waarom hebben jullie gekozen voor het visiespel?

We vinden het heel belangrijk dat mediawijsheid op al onze scholen een vast onderdeel is van het lesprogramma maar om dit ook in de praktijk goed te laten verlopen is soms een uitdaging. We vonden het heel waardevol dat we door andere experts op weg geholpen werden in dit steeds belangrijkere onderdeel in het onderwijs en opvoeding van onze leerlingen. Door teams samen het visiespel te laten spelen zijn er vooral veel waardevolle discussies op gang gebracht en hebben we een goed fundament om verder op uit te bouwen.

Wat zijn jullie ervaringen?

De spelvorm is aantrekkelijk en de tijdsinvestering viel in de praktijk alles mee, er komen veel onderwerpen langs waarbij je met elkaar al snel in een interessante discussie kunt belanden maar door de vorm blijf je daar niet in hangen. De feedback die wij van de scholen krijgen, is zeer positief.

Wat heeft het opgeleverd?

Aan de ene kant is het een nulmeting op verschillende niveaus van de school, zowel op beleid als op de vaardigheden van het team. Daarnaast is de opbrengst een goed leesbaar stuk waar al snel een plan van aanpak van te maken valt.

Zou je het spel aanraden aan andere stichtingen?

Ja, de tijdsinvestering is klein en de winst is groot.

 

Robin Smorenberg, onderwijskundig ICT-consultant Tabijn