Wat hebben we gedaan?

  • Pilot Slim met media Visiespel VO-versie

Reacties:

Wij hebben met een aantal collega’s van het onderbouw team van het Vakcollege het Visiespel Slim met Media gespeeld. Het spelen van dit spel had meerdere redenen. Ten eerste om met collega’s verschillende onderwerpen rond mediawijsheid te bespreken en ten tweede om enthousiasme aan te wakkeren om hierover na te denken. Aan de koffietafel krijgt dit onderwerp over het algemeen minder aandacht en er wordt meestal niet echt diep op ingegaan. 

Het spel heeft bijgedragen aan het vormen van een visie op het gebied van mediawijsheid. Hoe gaan wij op school bijvoorbeeld om met cyberpesten, en wat vinden wij van de mobieltjes in de klas? Via dit spel hebben wij op een informele en leuke manier kunnen discussiëren met elkaar, waarbij ook soms onze eigen kennis van zaken getoetst werd. Yola en Karin hebben het spel begeleid en ons na afloop van verschillende adviezen voorzien. Dit naslagwerk is erg handig geweest bij het vormen van onze visie op het gebied van mediawijsheid.