Wat hebben we gedaan?

  • We hebben de ouder-kind-avond gegeven waarbij de kinderen aan de hand van een presentatie zelf vertellen hoe slim ze al zijn met media. Mede naar aanleiding van een media-les die wij eerder verzorgden.

Reacties:

In de groepen 6 , 7 en 8 van basisschool de Smithoek in Den Ham zijn lessen over mediawijsheid gegeven door Karin Sieders.

In deze lessen is veel verteld over social media. Hoe gebruik je die nou op een goede manier en wat zijn de gevaren, wat deel je wel en niet, wat post je wel en niet etcetera. De leerlingen zijn vervolgens in groepjes aan de slag gegaan om deze informatie/kennis op een zinvolle, leerzame en leuke manier te verwerken. Dat is zeker gelukt! Ze mochten hierbij gebruik maken van Weebly, Prezi en Storybird. Dit zijn tools om respectievelijk een blog, een presentatie of een digitaal prentenboek in te maken.  De presentatie moest gaan over het gebruik van social media.  

Alle ouders en leerkrachten en bovendien de kinderen waren erg enthousiast over de goed bezochte ouderavond met presentaties. De leerlingen konden ouders zelfs over nieuwe dingen informeren. We kijken terug op een geslaagd project.

Karin bedankt.