Wat hebben we gedaan:

  • het Slim met media visiespel gespeeld
  • begeleiding en advies bij doorlopende leerlijn mediawijsheid (groep 1 t/m 8)
  • media-atelier verzorgd voor groep 6 t/m 8

 

Reacties:

Wat betreft begeleiding leerlijn:

“Deze was vooral praktisch en toepasbaar. Eerst hebben we samen gekeken naar de beginsituatie: wat is al gedaan en van waaruit gaan we verder? En is het organisatorisch haalbaar? Op onze school zit een groot stuk van de leerlijn in de ateliers, dat maakt dat het vak mediawijsheid ook daadwerkelijk inhoud krijgt. Ook deelname aan mediamasters zit erin verwerkt.

We merken wel als school dat je jaarlijks je leerlijn moet aanpassen. Het is niet een statisch vak en bestaande methodes zijn soms verouderd of werken niet meer.

Samenwerking met Karin was prettig: ze is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom mediawijsheid, maar ook bekend met het onderwijs en wat daarbinnen haalbaar is.