Leaflet

Slim met media wil kinderen slimmer leren omgaan met de media om hen heen. Slimmer als het gaat om wat zeg ik nu wel en wat nou niet online maar ook hoe krijg ik meer volgers om geld in te zamelen voor een goed doel. Om dat te bereiken helpt Slim met media scholen om handen en voeten te geven aan mediawijsheid, zowel in beleid als in concrete medialessen.

Leerkracht

Inspirerende workshops gericht op de eigen lespraktijk.

Visievorming mediawijsheid

Mogen uw leerkrachten in de whatsapp groep zitten van hun klas? Maken uw leerkrachten gebruik van sociale media in hun les? Zet u Facebook in om ouders te betrekken? Dit en andere vragen komen aan de orde tijdens het visiespel Slim met media.

Dit spel is een verkenningstocht langs de vier kerncompetenties mediawijsheid: begrip, gebruik, communicatie en strategie. Het spel biedt ruimte voor visievorming maar dwingt ook tot keuzes en wordt gespeeld met het hele team. Het doel is om (weer) zicht te krijgen in de multimediale wereld en de plek van de school daarin.

Slim met media zorgt voor een visuele terugkoppeling van deze sessie gekoppeld aan een inhoudelijk advies met concrete vervolgstappen.

Basis workshop Slim met media

Een workshop die de basis biedt over de vier competenties mediawijsheid: begrip, gebruik, communicatie en strategie. Uiteraard op een interactieve manier met veel ruimte voor eigen inbreng en praktische lessuggesties.

Slimmer met mediatools -workshops

Slim met media biedt een reeks workshops die gericht is op het slimmer inzetten van mediatools voor jezelf als leerkracht en de mogelijkheden die het biedt voor je lessen. Afhankelijk van de wensen van de school kan gekozen worden voor drie tools per workshop:

  • Twitter
  • Prezi
  • Pinterest
  • Kahoot
  • Glogster

Kind

Creatieve medialessen: praktische tools gekoppeld aan zinvolle inhoud.

Onderbouw – duur: 0,5 uur

Mediales: Een web vol draadjes.

Wat is dat nou het internet?
Verhaal, spel & gesprek

Mediales: mediamus

Hoe lang zit jij achter de computer?
Digitaal voorlezen met tablet & digibord

Bovenbouw – duur: 1,5 tot 2 uur

Mediales: googelen met reclame

Hoe herken ik reclame op het web?
Opdracht: zelf een reclamefilmpje maken in Magisto

Mediales: AU! Doe niet zo flauw

Wat zeg en doe ik wel en niet online?
Opdracht: een anti-pest poster maken in Glogster

Mediales: online imago

Hoe houd ik grip op mijn online imago?
Opdracht: mediacarrousel on-& offline

Mediales: Mijn nieuws van vandaag!

Wat is nieuws en hoe vind ik dat?
Opdracht: zelf een krant maken

Mediales: Een kwestie van doen!

Hoe ontdek ik media?
Opdracht: 10 praktische mediaopdrachten

Mediales: ik zie, ik zie wat jij niet ziet!

Hoe laat de media mij naar de wereld kijken?
Opdracht: nep of echt?

Ouder

Interactieve ouderavonden over mediaopvoeding

Kind & sociale media
➢ Wat doen ze?
➢ Welke grenzen stel je?
➢ Wat zijn belangrijke vuistregels?

What’s in the game?
➢ Welke games zijn populair?
➢ Leidt geweld in games ook tot echt geweld?
➢ Wat moet je weten over reclame in social games?

App-party
➢ Populaire apps
➢ PEGI/Mediasmarties
➢ Tabletinstellingen privacy